algemene voorwaarden/AVG

bestellen

Of uw bestelling doorgaat, hangt af van onze agenda, wacht daarom altijd een bevestigingsmail af, het kan (vooral in de weekenden) druk zijn waardoor uw bestelling niet aangenomen kan worden. Uiteraard doen wij er alles aan om u zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van de beschikbaarheid.

Voor “noodgevallen” dient u contact op te nemen via 06-22492257.

De werkdagen van TAART & kUNST zijn dinsdag tot en met zaterdag, bezorgen gebeurt alleen op deze dagen tussen 14:00 en 16:00 uur tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

Verzenden

Vers gebak en taart kunnen helaas niet verzonden worden, maar bijvoorbeeld een chocolate salami, een giftbox en dat soort artikelen wél! We verzenden deze artikelen als mooi ingepakt postpakket, de kosten hiervoor bedragen €6,95. We zullen er voor zorgdragen dat de artikelen goed beschermd zijn ingepakt en zo snel mogelijk na betaling worden verzonden maar wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade en vertraging die ontstaat tijdens het verzenden.

Gratis verzenden bij een minimale bestelling van €20,-

Bezorgen

TAART & kUNST heeft geen fysiek afhaaladres. Uw bestelling wordt dan ook bij u thuis of op locatie bezorgd. De bezorgtijden zijn van dinsdag tot en met zaterdag, in de middag tussen 14:00 en 16:00 uur tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

Gratis bezorging in regio Zuidplas, Nesselande, Ommoord, Zevenkamp en Capelle aan den IJssel bij een minimale bestelling van €20,-

Bij een bestelling van minder dan €20,- geldt een bezorgtoeslag in regio Zuidplas, Nesselande, Ommoord, Zevenkamp en Capelle aan den IJssel van €5,-.

Buiten de genoemde regio geldt een kilometertoeslag van €0,35 per gereden kilometer. Buiten de genoemde regio geldt altijd een minimum bestelbedrag van €30,-

Het aantal gereden kilometers van TAART & kUNST tot de bezorglocatie zal worden berekend aan de hand van de routebeschrijving op Google Maps.

betaling

Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, dient het gehele bedrag van de factuur uiterlijk 7 dagen voor levering te zijn bijgeschreven op de rekening van TAART & kUNST.

Indien we geen betaling hebben ontvangen, zullen we de bestelling NIET leveren. Een betalingsbewijs (screenshot) is vereist als er onduidelijkheid is.

bruidsTAART

Om zeker te zijn dat uw trouwdatum in de agenda kan worden vrijgehouden is het aan te raden minimaal drie maanden vantevoren uw bestelling te plaatsen. Uw bestelling is definitief na aanbetaling van 50% van het totaalbedrag van de factuur. Het resterende bedrag dient uiterlijk 14 dagen voor levering te zijn bijgeschreven op de rekening van TAART & kUNST.

Het oriënterend gesprek inclusief proeverij bedraagt € 30,00. Hiervoor komen we bij u thuis op een vooraf afgesproken tijd en datum, op een dinsdag, woensdag of donderdag (eventueel ook in de avond). Indien u een definitieve bestelling plaatst (bij bruidsTAARTen met een waarde van ten minste €100) krijgt u een korting van €20,- op de eindfactuur.

BruidsTAARTen worden binnen een straal van 10 km gratis bezorgd, daarbuiten wordt een kilometervergoeding gerekend van € 0,35 per gereden kilometer. Het aantal gereden kilometers zal worden berekend aan de hand van de routebeschrijving op Google Maps.

Borg: tegen betaling van een borg kunnen diverse artikelen worden geleend, zoals plateaus, cloches, cupcaketorens e.d. De borg wordt teruggestort wanneer de artikelen in dezelfde staat worden geretourneerd als waarin ze werden uitgeleend. Dit dient uiterlijk zeven dagen na de datum waarop de artikelen gebruikt zijn te geschieden, tenzij nadrukkelijk anders afgesproken. Het recht op terugbetaling van de borg vervalt indien aan bovenstaande niet wordt voldaan.

BELANGRIJK:

Bij annuleren tot 7 dagen voor levering zal het volledige bedrag worden teruggestort.

Bij annuleren tot 4 dagen voor levering zal 50% van het volledige bedrag worden teruggestort.

Bij annuleren binnen 4 dagen voor levering vervalt het recht op terugbetaling.

Dit geldt voor zowel gewone bestellingen als voor bruidstaarten.

In geval van onmogelijkheid tot levering door toedoen van derden of in geval van ziekte of overmacht, kan TAART & kUNST niet aansprakelijk gesteld worden.

In geval van ziekte of overmacht zal TAART & kUNST er alles aan doen een geschikte oplossing te zoeken.

TAART & kUNST behoudt zich het recht voor te allen tijde deze voorwaarden te wijzigen.

laatste wijziging: 08-08-2017

U kunt onze algemene voorwaarden ook opvragen in PDF bestand, stuur hiervoor een mail naar info@TAARTenkUNST.nl of maak gebruik van het contactformulier op onze pagina.

 

Privacyverklaring

AVG wetgeving/ TAARTenkUNST

 

 

TAART & kUNST, gevestigd Laan van het Surrealisme 14, 3059 RC te Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.taartenkunst.nl, info@taartenkunst.nl

Laan van het Surrealisme 14, 3059 RC Rotterdam

 

Elvira Rusche-Dam is de Functionaris Gegevensbescherming van TAART & kUNST. Zij is te bereiken via info@taartenkunst.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

TAART & kUNST verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Trouwdatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@taartenkunst.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

TAART & kUNST verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– TAART & kUNST verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

TAART & kUNST neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TAART & kUNST) tussen zit. TAART & kUNST gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: internet, email, word, excel en Davilex.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TAART & kUNST bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

TAART & kUNST verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

TAART & kUNST gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door TAART & kUNST en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@taartenkunst.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . TAART & kUNST wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TAART & kUNST neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@taartenkunst.nl

TAART & kUNST heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk